Colors: Cyan Color

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำขนมเปี๊ยะ ได้จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562 มอบให้แก่เด็กและคนชราในสถานสงเคราะห์ต่างๆ รวม 18 แห่ง

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำขนมเปี๊ยะ ได้จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562 มอบให้แก่เด็กและคนชราในสถานสงเคราะห์ต่างๆ รวม 18 แห่ง

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำขนมเปี๊ยะ ได้จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562 มอบให้แก่เด็กและคนชราในสถานสงเคราะห์ต่างๆ รวม 18 แห่ง

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่องานสาธารณกุศลให้แก่สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All