Colors: Green Color

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับสโมสรโรตารีจังหวัดกาญจนบุรี รวม 8 สโมสร หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ณ จังหวัดกาญจนบุรี

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ออกหน่วยแพทย์เคลือนที่ร่วมกับมูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ให้บริการประชาชนตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพฟัน ตรวจวัค่าสายตา แจกจ่ายแว่นตา ตรวจคัดกรองเบาหวาน บริการตัดผม

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการ "มฉก.บริการชุมชน" ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพฟัน  ณ โรงเรียนวัดสุคันธาวาส ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับมูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการด้านทันตกรรม ตรวจวัดค่าสายตา-แจกจ่ายแว่นตา ณ ที่ทำการมูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับมูลนิธิสว่างสาธารณกุศลสถาน เม่งจิงเซี่ยงตั๊ว ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพฟัน ณ วัดแก้วฟ้า (ธรรมเสน) ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week