×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.
Colors: Green Color

{fastsocialshare}

    วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับพุทธสมาคมปทุมรังษี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในชุมชนซอยประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 24 (ซอยย่อยมนตรี) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  มีผู้ประสบภัย จำนวน 6 ครอบครัว รวม 15 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 5 ชุด ชุดละ 2,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท รายบุคคล จำนวน 1 ชุด  เป็นเงิน 1,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 56,000 บาท  (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
.
โดยพุทธสมาคมปทุมรังษี ได้มอบข้าวสารแก่ผู้ประสบภัย คนละ 10 กก. จำนวน 15 คน รวม 150 กก. เป็นเงิน 2,250 บาท (สองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมมอบเงินพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 58,250 บาท (ห้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

{gallery}Media/SocialWork/Fire/2021/04/23042021{/gallery}

{fascsocialshare}

  วันนี้ (21 เมษายน 2564) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ราย ดังนี้
 
  รายที่ 1 บ้านเลขที่ 177/-- ม. 1 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 ครอบครัว 3 คน (เสียหายบางส่วน)
      รายที่ 2 บ้านเลขที่ 220/---- ม.4 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 ครอบครัว 3 คน (เสียหายบางส่วน) มอบเงินสดให้ผู้ประสบภัย คนละ 3,000 บาท จำนวน 6 คน รวมเป็นเงิน 18,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว ชุดละ 1,500 บาท จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 3,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 21,000 บาท โดยมีนายสุวรรณ ผจงขจรเกียรติ กรรมการฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ ร่วมมอบ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (22 เมษายน 2564) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ณ บ้านเลขที่ -- หมู่ 1 ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน ได้สงเคราะห์เงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) โดยมีนายโกศล ทิมบ่อแร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล พร้อมด้วยนางสาวนิสา วงษ์สด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล และนายภาวัต มัททวีวงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย จังหวัดอ่างทอง ร่วมมอบ

{gallery}Media/SocialWork/Fire/2021/04/22042021{/gallery}

{fastsocailshare}

    วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บ้านเลขที่ --/2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัวรวม 2 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) โดยมีนายฐิติพงษ์ พยัคพันธ์ปลัดอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยนายวิรุจน์ อินทร์เลิศ กำนันตำบลนิคมสร้างตนเอง และนายจรัญ ดวงสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลนิคมสร้างตนเอง ร่วมมอบ

{fastsocialshare}

     วันนี้ (21 เมษายน 2564) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบ้านเลขที่ -- หมู่ที่ 4 ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีผู้ประสบภัย จำนวน 3 ครอบครัว รวม 7 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 2 ชุด ชุดละ 2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท รายบุคคล จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 26,000 บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยมีนายพนม กะสี นายกองศ์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ และ นางสาวจิรวัฒน์ เกตยืนยง หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ร่วมมอบ

{fastsocialshare}

    วันที่ 15 เมษายน 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ณ บ้านเลขที่ 62/3 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 ครอบครัว รวม 3 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 9,000 บาท โดยมีนายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์และคณะกรรมการ พร้อมด้วยนางสาวทัศนีย์  ปั้นนาค นายก อบต.หนองกระโดน ร่วมมอบฯ  ณ สถานที่เกิดเหตุ

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week