Colors: Orange Color

 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล จ.ตาก  มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้ขาดแคลน ในพื้นที่จังหวัดตาก

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 1หลัง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน บริเวณหน้า รพ.ศรีสังวร อ.ศรีสำโรง

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับสมาคมพ่อค้าจังหวัดตาก จ.ตาก มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้ขาดแคลน ในพื้นที่จังหวัดตาก

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ร่วมกับมูลนิธิกวงเม้งแม่สาย จ.เชียงราย สงเคราะห์มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้ขาดแคลน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มูลนิธิร่วมมิตรสุโขทัย จ.สุโขทัย มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้ขาดแคลน ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ร่วมกับ มูลนิธิเมืองพานสงเคราะห์ จ.เชียงราย สงเคราะห์ผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้ขาดแคลน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All