รับมอบเงินบริจาคจาก คุณประกอบ ตั้งงามจิตต์ พิมพ์
เปิดอ่านทั้งหมด : 3041 ครั้ง
เขียนโดย webmaster   
วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๙ น.

แบ่งปันข้อความนี้

      เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาคจาก คุณประกอบ ตั้งงามจิตต์ พร้อมด้วยคุณอรอนงค์ อุงพานิช และคุณปุณยวีร์ (บุตรสาว) จำนวน 300,000.-บาท(สามแสนบาทถ้วน) เพื่อสบทบกองทุนสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ โดยมีคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย รักษาการผู้จัดการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณวันชิด ศิรสีห์ ผู้ช่วยผู้จัดการฯ ร่วมรับมอบ ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

ปรับปรุงล่าสุด วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓:๐๙ น.