Colors: Green Color

ให้การสนับสนุนอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ให้แก่เด็กนักเรียน และศิลปินที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 10 ศิลปินรวมใจเทิดไท้องค์ราชันย์