Pin It

     วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำเจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ และอาสาสมัคร ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร น้ำมัน ปลากระป๋อง ฯลฯ มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ณ บริเวณชุมชนโรงเหล็ก เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

      และในเวลาเดียวกันนี้ คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ นำเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชน ณ บริเวณบ้านเอื้ออาทร จังหวัดสมุทรปราการ

      การลงพื้นที่ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครของมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการประจำจุดแจก ช่วยในการจัดระเบียบการเว่นระยะห่าง 1-2 เมตร ( social distancing) ตามที่กำหนด พร้อมนำเจลแอลกอฮอล์ บริการประชาชนขณะเข้ารับมอบถุงยังชีพทุกครั้ง

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All