Pin It

       วันนี้ (26 พฤษภาคม 2563) เวลา 13.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดย นางสาวศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ / นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วย นายประถวี กุลบุตร นักสังคมสงเคราะห์ และนายภูวดล จินดาวรเวทย์ เจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด พร้อมผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 7 แพ็ค คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 8,520 บาท (แปดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) แก่ผู้ป่วยติดเตียงและคนชรา ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา COVID-19 ณ ชุมชนหมู่บ้านลานบุญ ซ.ลาดกระบัง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ***ภาพถ่ายทั้งหมดได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้

 

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All