×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

      วันนี้ (27 พฤษภาคม 2563) เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ มอบเงินพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บ้านเลขที่ 64 ม.9 ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ครอบครัว รวม 5 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว 1 ชุด ชุดละ 2,000 บาท

    และคณะกรรมการมูลนิธิเซียงเต็กตึ๊งพระนครศรีอยุธยา มอบเงินช่วยเหลือ 6,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมี นายยุทธพงศ์ ลือกิจ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกบเจา และคณะกรรมการมูลนิธิเซียงเต็กตึ๊งพระนครศรีอยุธยา
ร่วมมอบ ณ สถานที่เกิดเหตุดังกล่าว

{gallery}Media/SocialWork/Fire/2020/05/27052020.{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week