Pin It

     วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัย เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บ้านเลขที่ 171 ม.3 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 ครอบครัว รวม 5 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว 1 ชุด ชุดละ 2,000 บาท และมอบเงินค่าฌาปณกิจศพให้แก่สามีของผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 20,000 บาท รวมเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 37,000 บาท(สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีนายสมชาย ตุ้มดีลัง นายกเทศมนตรีตำบลดีลัง เป็นมอบ ณ วัดพนมวัน ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All