×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

      วันที่ 6 มิถุนายน 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ ร่วมกับ สมาคมพาณิชย์พ่งไล้จับซาเซียวเกาะ เพชรบูรณ์ โดยคุณดามาพิสุทธิ์ ไทยศิรินิยม (ลี้คุงเพชร)มอบถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ รวม 5 จุด ดังนี้

จุดที่ 1 เวลา 09.00 น. ณ บ้านป่าม่วง ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 208 ครัวเรือน

จุดที่ 2 เวลา 10.00 น. บ้านปากปู่ ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 207 ครัวเรือน

จุดที่ 3 เวลา 11.00 น. บ้านหนองนารี และ บ้านโคกหนองหอย ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 138 ครัวเรือน

จุดที่ 4 เวลา 13.30 น. บ้านไร่พัฒนา ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 207 ครัวเรือน

จุดที่ 5 เวลา 15.00 น. บริเวณวัดสังกิตจาราม (ป่าช้าจัน) ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 140 ครัวเรือน

{gallery}Media/SocialWork/Other/2020/06/06062020{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week