Pin It

     วันนี้ (7 มิถุนายน 2563) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ ร่วมกับสมาคมพาณิชย์พ่งไล้จับซาเซียวเกาะ เพชรบูรณ์ โดยคุณดามาพิสุทธิ์ ไทยศิรินิยม (ลี้คุงเพชร) มอบถุงยังชีพ บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค ที่ประกอบไปด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง รวมถึงสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในครัวเรือนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 จำนวน 235 ครัวเรือน โดยมี ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมมอบฯ ณ บ้านวัดพระแก้ว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All