Pin It

     วันนี้ (9 มิถุนายน 2563) เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ และอาสาสมัคร ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในครัวเรือน อาทิ ข้าวสาร น้ำมัน ปลากระป๋อง น้ำดื่ม ฯลฯ จำนวน 250 ชุด พร้อมหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ณ ชุมชนภายในตำบลบางกะทึก บริเวณเทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

      และในเวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ นำเจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ เจ้าหน้าที่แผนกอาสาสมัคร และอาสาสมัคร แจกถุงยังชีพ จำนวน 250 ชุด ให้แก่ประชาชนที่พักอาศัยบริเวณที่ทำการชุมชนบ้านลานบุญ ซอยลาดกระบัง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

การลงพื้นที่ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครของมูลนิธิฯ ช่วยในการจัดระเบียบการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร (social distancing) ตามที่กำหนด พร้อมสวมใส่หน้ากากอนามัย และนำเจลแอลกอฮอล์ให้บริการประชาชนขณะเข้ารับมอบถุงยังชีพทุกครั้ง

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All