Pin It

     วันที่ 9 มิถุนายน 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊งสงเคราะห์สังคม" นำโดยนายพิทักษ์พนธ์ ปัพรังศรี นักสังคมสงเคราะห์ เข้าเยี่ยมเยียนพร้อมมอบเงินสดสงเคราะห์ค่าครองชีพ จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่นายวิจร บูรณถาวรสม อายุ 68 ปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ณ ห้องเช่าภายในซอยเพชรเกษม 40 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

    จากนั้นเข้าเยี่ยมเยียนนางสาวสุภานัน แซ่เบ๊ อายุ 96 ปี ณ บ้านเช่าภายในซอยกัลปพฤกษ์ 6 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เพื่อมอบเงินสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 10,000 บาท และเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ จำนวน 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All