Pin It

     วันนี้ (10 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วย คุณกบ-ปภัสรา เตชะไพบูลย์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ เจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในครัวเรือน อาทิ ข้าวสาร น้ำมัน ปลากระป๋อง น้ำดื่ม ฯลฯ จำนวน 250 ชุด พร้อมหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 บริเวณชุมชนบ้านโรงเข้ (วัดโรงเข้) ตำบลหลักห้า อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

     โดยมี คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร แจกถุงยังชีพ จำนวน 250 ชุด ให้แก่ประชาชนที่พักอาศัยบริเวณชุมชนลำต้นกล้วย จำนวน 150 ชุด และชุมชนคอยรุดดีน จำนวน 100 ชุด มอบ ณ บริเวณโรงเรียนลำต้นกล้วย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

      ทั้งนี้ การลงพื้นที่ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ยึดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการสวมใส่หน้ากากอนามัย

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week