×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

       วันนี้ (10 มิถุนายน 2563) เวลา10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินสดสงเคราะห์ผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือน จำนวน 2 ครอบครัว รวม 5 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 2 ชุด ชุดละ 2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยมีนางพวงเพ็ญ ชื่นค้า ผู้อำนวยการเขตบางแค ร่วมมอบ ณ สถานที่เกิดเหตุบ้านเลขที่ 824, 822 ซอยเพชรเกษม 88 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพ

{gallery}Media/SocialWork/Fire/2020/06/10062020{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week