Pin It

       วันนี้ (15 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณกบ-ปภัสรา เตชะไพบูลย์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ เจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในครัวเรือน อาทิ ข้าวสาร น้ำมัน ปลากระป๋อง น้ำดื่ม ฯลฯ จำนวน 250 ชุด พร้อมหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่เขตบางนา โดยมี คุณปุญญพัฒน์ ถนอมกุล พร้อมด้วยคุณณธิดา ภัทรชาญไชย ดาราศิลปิน สังกัดช่อง 7 ร่วมลงพื้นที่แจกสิ่งของ ณ ชุมชนร่วมพัฒนา ถนนสุขุมวิท 70/5 (ซอยจ่าโสด 20) เขตบางนา กรุงเทพฯ

       และในเวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ นำเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณเมย์ อธิชา เทศขำ อาสาฯศิลปิน 374 แจกถุงยังชีพ จำนวน 250 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนริมคลอง 2 กสบ เขตสายไหม กรุงเทพฯ

      ทั้งนี้ การลงพื้นที่ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ยึดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการสวมใส่หน้ากากอนามัย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All