Pin It

     วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลาประมาณ 10.45 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊งสงเคราะห์สังคม" โดยนางสาวศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยนายภูวดล จินดาวรเวทย์ เจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ทุนการศึกษา(เฉพาะราย) จำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แก่นางสาวจริยาพร สุขศิริ อายุ 18 ปี นักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจนให้ได้ศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี ณ บ้านเลขที่ --/--- ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

***หมายเหตุ ภาพถ่ายทั้งหมดได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All