Pin It

      วันนี้ (25 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น. คุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ นำเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค สิงของจำเป็นต่างๆ รวมถึงหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) จำนวน 250 ชุด ให้แก่ประชาชนที่พักอาศัยบริเวณโรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล หมู่ 1 ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

    และในเวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ นำเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ จำนวน 250 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่บริเวณวัดมงคลประชาราม ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All