×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

     วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. คุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ พร้อมด้วยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป แจกจ่ายยาให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในพื้นที่ชุมชนบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

การลงพื้นที่ออกหน่วยฯ หลังจากมีมาตรการผ่อนคลายล็อคเฟส 5 มูลนิธิฯ ยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องของผู้เข้ารับบริการ การตรวจรักษาฯ ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมกำหนดการเว้นระยะห่าง ตรวจวัดอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมถึงมีฉากกั้นระหว่างแพทย์และผู้เข้าตรวจ เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

{gallery}Media/MedicalUnit/2020/07/10072020{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week