×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

      วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการ คุณวันชิด ศิรสีห์ รองผู้จัดการ คุณอรัณย์ โตทวด รองผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ คุณพิมพ์ณภัท สุนทรฐิติวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร พล.ต.ท. จักรทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาแผนกอาสาสมัคร และคุณปภัสรา เตชะไพบูลย์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ ร่วมเป็นประธานการประชุมมอบหมายนโยบายการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร ศิลปินและอาสาสมัคร อินทรี พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครร่วมกับกลุ่มผู้แทนอาสาสมัคร ศิลปิน/อินทรี อาทิ คุณถั่วแระ-ศรสุทธา กลั่นมาลี, คุณหม่ำ-เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา, คุณสดใส รุ่งโพธิ์ทอง, คุณสัญญา พรนารายณ์, คุณเกรซ-พัชร์สตา อธิอนันตสิทธิ์, คุณหรูหรา- ปิยะวัฒน์ รัตนหรูวิจิตร, คุณวรรณษา ทองวิเศษ ฯลฯ โดยมีคุณดิลก รอดบำรุง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคุณธีรวุฒิ คำภิมาบุตร หัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึีง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{gallery}Media/Volunteer/2020/07/14072020{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week