×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

      วันนี้ (15 กรกฎาคม 2563) เวลา 08.30 น. คุณฐิติวัชร วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ ออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและจ่ายยาฟรี ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนตรอกไผ่-วัดบางเสาธง โดยมีประชาชนเข้ารับบริการจำนวนมาก ณ ที่ทำการชุมชนตรอกไผ่-วัดบางเสาธง (ซ.จรัญสนิทวงค์23) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ การลงพื้นที่ออกหน่วยฯ ของมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการตามมตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้ประชาชนที่เข้ารับบริการและเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ สวมใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างทำความสะอาดมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค พร้อมตั้งฉากกั้นระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ เพื่อยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

{gallery}Media/MedicalUnit/2020/07/15072020{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week