Pin It

     วันนี้ (21 กรกฎาคม 2563) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้ที่พักอาศัย มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) โดยมีนายวันชัย แสงวันนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว และว่าที่ ร.ต.สิทธา โฆษิตพันธวงศ์ หัวหน้าฝ่ายสังเคราะห์ผู้ประสบภัย ร่วมมอบ ณ สถานที่เกิดเหตุ บ้านเลขที่14/1 หมู่ที่ 3 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All