Pin It

      เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม โดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม กำหนดการจัดอบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563" (อบรมออนไลน์) ให้แก่อาสาสมัคร จำนวน 100 ท่าน โดยมี คุณเลอพงศ์ สวนสังข์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษค้นหาและกู้ภัย พร้อมด้วยคุณเกริกเสกข์สัณห์ วาสะศิริ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร และคุณธนกิตติ์ ชาลี พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการสอน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 1 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

การปรับรูปแบบการอบรมเป็นแบบออนไลน์ของแผนกศูนย์ฝึกอบรม เพื่อเป็นการยึดหลักตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สอนและผู้เข้ารับการอบรม

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All