Pin It

     วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำทีมแพทย์ และเจา้หน้าที่ ออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและจ่ายยา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอยู่ดี (ซอยอยู่ดี 1 แยก10) เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

(ประชาชนเข้ารับบริการตรวจ จำนวน 69 คน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All