×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

      วันนี้ (21 สิงหาคม 2563) เวลา 10.30 น. คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ ร่วมเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินจากคุณสุทัศน์ โกมลโรจนาภรณ์ จำนวน 2,000,000 บาท(สองล้านบาทถ้วน) เพื่อกองทุนสาธารณกุศลสงเคราะห์ผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย สำหรับค่ารักษาพยาบาล โดยมี คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการและเหรัญญิก คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ คุณธนา เสนาวัฒนากุล กรรมการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการ คุณสุหัทย์ ไพรสานฑ์กุล กรรมการ และคุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ ร่วมในพิธีรับมอบ ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{gallery}Media/Donor/2020/08/21082020_1{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week