×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

     วันนี้ (24 สิงหาคม 2563) เวลา 10.00 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนมีผู้ประสบภัย จำนวน 2 ครอบครัว รวม 5 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท และรายบุคคล 1 ชุด เป็นเงิน 1,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ณ บ้านเลขที่ 38 ซอยอุดมสุข 26 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

{gallery}Media/SocialWork/Fire/2020/08/24082020{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week