Pin It

      วันนี้ (25 สิงหาคม 2563) เวลา 06.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกบรรเทาสาธารณภัย โดยคุณสมบูลย์ ขวัญอ่วม หัวหน้าแผนกบรรเทาฯ พร้อมด้วยคุณวรพจน์ จรัสเศรษฐสิริ ผู้่ช่วยหัวหน้าแผนกบรรเทาฯ นำกำลังเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย และอาสาสมัคร ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จัดตั้งโรงครัวเคลื่อนที่และกองอำนวยการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดนิคมศรีสำโรง ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

      เวลา 10.00 น. คุณสมบูลย์ ขวัญอ่วม หัวหน้าแผนกบรรเทาฯ พร้อมด้วยคุณวรพจน์ จรัสเศรษฐสิริ ผู้่ช่วยหัวหน้าแผนกบรรเทาฯ เข้ารายงานตัวและร่วมประชุมกับคุณจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอศรีสำโรง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน พร้อมแบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ ชุดปฏิบัติการโรงครัวเคลื่อนที่ เพื่อจัดเตรียมประกอบอาหารกล่องสำหรับออกแจกให้กับประชาชน และชุดสำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้้อน

      และในเวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย และอาสาสมัคร นำอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ชุด ส่งมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง อำเภอสวรรคโลก และอำเภอเมืองสุโขทัย พร้อมช่วยเหลือนำส่งประชาชนที่ประสบภัยเดินทางกลับเข้าบ้านเรือนตนเองหลังน้ำลดได้จำนวนหนึ่ง

      มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินและเข้าให้ความช่วยเหลือทั้งด้านบรรเทาสาธารณภัยและสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All