×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมในพิธีครบรอบ 120 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลกลาง เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาล

 

               วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีครบรอบ 120 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลกลาง เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลเมื่อปีพุทธศักราช 2441 จนถึงปัจจุบันมีอายุครบ 120 ปี โดยมีพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคารนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

{gallery}Media/Other-Event/2018/22052018{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week