มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมในพิธีครบรอบ 120 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลกลาง เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาล

 

               วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีครบรอบ 120 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลกลาง เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลเมื่อปีพุทธศักราช 2441 จนถึงปัจจุบันมีอายุครบ 120 ปี โดยมีพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคารนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All