Pin It

    วันนี้ (15 กันยายน 2563) เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเหรัญญิก พร้อมด้วยคุณพลภัทร์ เตชะหรูวิจิตร อาสาฯกิตติมศักดิ์ รวมถึงเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาสาธารณภัยฯ และอาสาสมัครมูลนิธิฯ ลงพื้นที่แจกเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำพริก และอื่นๆ จำนวน 300 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตราชเทวี โดยมีคุณณัฐชยาพัชร์ รอดสีเสน เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน พร้อมด้วยคุณราม ลิขิต นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมในพิธี ณ บริเวณลานกีฬาพัฒน์ 2 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

*** เมื่อเวลา 09.30 น. มูลนิธิฯ ปล่อยขบวนคาราวานออกแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนผู้ยากไร้ทุกเขตของกรุงเทพมหานคร (รวม 50 เขต) เขตละ 300 ชุด รวมจำนวน 15,000 ชุด ***

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All