×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

    วันที่ (25 กันยายน 2563) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 หลังคาเรือน มอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีนางสาวณิชา จันทร์จีน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ สถานที่เกิดเหตุ บ้านเลขที่162/1 หมู่ที่ 7 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}Media/SocialWork/Flood/2020/09/25092020{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week