×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

     วันที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ทำพิธีมอบจักรยานให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง จำนวน 30 คัน โดยมีคุณวีระ รัตนะศิริกุลชัย ประธานมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ ร่วมมอบ ณ มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ จังหวัดอุตรดิตถ์

     ในปีนี้ มูลนิธิฯ ได้คัดเลือกโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือและภาคอีสาน ที่มีนักเรียนประสบปัญหาในการเดินทางมาโรงเรียน รวมจำนวน 34 แห่ง ดำเนินการมอบจักรยาน จำนวน 700 คัน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 875,000บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

{gallery}Media/SocialWork/Other/2020/09/27092020{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week