Pin It

     วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ทำพิธีมอบถังบรรจุน้ำดื่ม (สำเร็จรูป) ขนาด 20,000 ลิตร พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุดให้แก่ประชาชนบริเวณหลุมเจาะบาดาล ตำบลป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

จากนั้นเดินทางไปยังพื้นที่อำเภอร้องกวาง ทำพิธีมอบถังบรรจุน้ำดื่ม (สำเร็จรูป) ขนาด 3,000 ลิตร จำนวน 3 ถัง บริเวณบ้านต้นหนุน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร้อมมอบศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณหน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่

และในเวลา 14.00 น. ทำพิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณหน้าโรงเรียนลองวิทยา ตำบลลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ จากนั้น เวลา 15.30 น. ทำพิธีมอบถังบรรจุน้ำดื่ม ขนาด 3,000 ลิตร จำนวน 3 ถัง บริเวณหมู่ 10 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยมี คุณสมหวัง พึ่งทรัพย์ชัยกุล ประธานมูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานประจำจังหวัด ร่วมในพิธีมอบ

โดยเมื่อวันที่ 18-22 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ลงพื้นที่มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร แท็งก์ และถังบรรจุน้ำดื่ม เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคอีสาน รวมมูลค่าการมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร แท็งก์และถังบรรจุน้ำดื่มเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนภาคเหนือ และภาคอีสานเป็นเงิน 4,281,810 บาท (สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบบาท)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All