Pin It

        ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย" นำโดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อดำเนินการสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ให้ได้รับทุนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลายของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประจำปี 2563 (โครงการต้นแบบ) ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้รับความร่วมมือจากคณะทำงานโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า เป็นผู้ร่วมเดินทางปฏิบัติงานโครงการดังกล่าว และได้คัดพิจารณาจากโรงเรียนต่างๆ ดังนี้

1.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อำเภอเมือง จังหวัดตาก
2.โรงเรียนอุ้มผางวิทยา อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
3.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ (บ้านหม่องกั๊วะ) อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
4.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

    รวม 4 โรงเรียน จำนวน 45 ทุน (โดยแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นจำนวน 30 ทุน ทุนละ 5,000 บาท และระดับมัธยมปลาย จำนวน 15 ทุน ทุนละ 10,000 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท/ปี

   ในโอกาสเดียวกัน แผนกสังคมสงเคราะห์ ได้นำสิ่งของต่างๆประกอบไปด้วย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมเบ็ดเตล็ด เสื้อผ้าสำเร็จรูป เด็ก (เสื้อ+กางเกง) ยาตำราหลวง ผ้าห่มกันหนาว รองเท้าฟองน้ำของเล่นเด็ก รองเท้านักเรียน หญิง-ชาย รองเท้าเด็ก และเครื่องเขียน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 28,448 บาท (สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) มอบให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าว

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All