Pin It

     วันที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม โดยคุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานให้แก่พนักงานบริษัท บีทูซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

      โดยมีการปรับหาวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่ (New normal) เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 ผู้เข้ารับการอบรมสวมหน้ากากอนามัย พร้อมกับเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ตลอดการอบรม ณ บริษัท บีทูซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All