Pin It

     เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 08.30-16.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน โดยคุณฐิติวัชร วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์อาสา และเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยฯให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และจ่ายยาให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ มีผู้เข้ารับบิรการ จำนวน 70 คน ณ ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนชุมชนโรงปูนเหนือ/ใต้ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All