×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

     เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 08.30-16.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน โดยคุณฐิติวัชร วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์อาสา และเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยฯให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และจ่ายยาให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ มีผู้เข้ารับบิรการ จำนวน 70 คน ณ ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนชุมชนโรงปูนเหนือ/ใต้ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

{gallery}Media/MedicalUnit/2020/09/29092020{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week