×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

    วันนี้ ( 15 ตุลาคม 2563 ) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีนายนิพล สมสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บ้านเลขที่ 53/--- หมู่ที่ 7 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

{gallery}Media/SocialWork/Fire/2020/10./15102020{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week