Pin It

    มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดพิธีอัญเชิญกิ๊วอ๊วงฮุกโจว เนื่องในเทศกาลกินเจ ประจำปี 2563 พร้อมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอิ่มบุญ อิ่มใจ ถือศีล กินเจ ระหว่างวันที่ 16-26 ตุลาคม 2563 ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 12.45 น. ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการและเหรัญญิก คณะกรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการมูลนิธิฯ และคณธเจ้าหน้าที่บริหาร ศิษยานุศิษย์และสาธุชน ร่วมในพิธีอัญเชิญกิ๊วอ๊วงฮุกโจว (เทพเจ้า 9 องค์ หรือนัยหนึ่ง คือ ดาวพระเคราะห์ทั้ง 9 ดวง) เปิดมณฑลพิธีงานเทศกาลกินเจ ประจำปี 2563 โดยคณะสงฆ์อนัมนิกาย วัดอุภัยราชบำรุง ภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง บริการอาหารเจ พร้อมน้ำดื่มวันละ 3 มื้อ (มื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อเย็น) แก่ผู้ถือศีลกินเจ และประชาชนทั่วไปฟรี พร้อมจัดการแสดงอุปรากรจีน (งิ้ว) ณ บริเวณลานสำนักงาน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และข้อกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ในปีนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จึงขอประกาศงดจัดพิธีเวียนธูปรอบนอกศาลเจ้า และ พิธีลอยกระทงเจอย่างเช่นทุกปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และรักษาระยะห่างตามจุดที่กำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All