×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

    วันที่ (28 ตุลาคม 2563) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไป และจ่ายยาให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเป็นการเข้าถึงประชาชนภายในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ และเป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคทั่วไปให้แก่ประชาชน โดยในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 105 คน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ชุมชนตรอกสลักหิน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

{gallery}Media/MedicalUnit/2020/10/28102020{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week