Pin It

    วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2563) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว จำนวน 2 คน มอบงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)  โดยมีนายอำนาจ เพ็ชรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมในพิธีมอบ ณ สถานที่เกิดเหตุ บ้านเลขที่ 117 ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All