Pin It

     วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 คุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และจ่ายยาให้แก่ประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ มีผู้มารับบริการ จำนวน 98 คน ณ ที่ทำการชุมชน ชุมชนตรอกไผ่-วัดบางเสาธง (ซอยจรัญสนิทวงค์ 23) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All