Pin It

     วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2563) เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมจำนวน 800 ชุด แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 จุด ดังนี้

จุดที่ 1 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 250 ชุด โดยมีคุณมนสินีย์ วัฒนกุลชัย ประธานมูลนิธิประสาทบุญสถาน พร้อมด้วยคุณสีวา มีเทียม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ร่วมในพิธีมอบฯ ณ บริเวณวัดพระพุทธบาทดงงู ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

จุดที่ 2 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ชุด โดยมีคุณมงคลศักดิ์ สิงห์รักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ย พร้อมด้วยคุณมนสินีย์ วัฒนกุลชัย ประธานมูลนิธิประสาทบุญสถาน ร่วมในพิธีมอบฯ ณ บริเวณโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

จุดที่ 3 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 250 ชุด โดยมีคุณบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง พร้อมด้วยคุณมนสินีย์ วัฒนกุลชัย ประธานมูลนิธิประสาทบุญสถาน ร่วมในพิธีมอบฯ ณ บริเวณทรัพย์ไพรวัลย์ ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

และในเวลา 13.00 น. มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุดในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้

จุดที่ 1 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 280 ชุด ณ บริเวณวัดม่วงหอม ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

จุดที่ 2 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 220 ชุด ณ บริเวณโรงเรียนบ้านโป่งป่ะ ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีคุณวรรณพร เตชะพันธ์รัตนกุล กำนันตำบลแก่งโสภา พร้อมด้วยคุณไพโรจน์ วชิราศรีศิริกุล ประธานมูลนิธิศาลเจ้าปุนเถ่ากง-ม่า ร่วมในพิธีมอบฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All