×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

     วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการและเหรัญญิก ,คุณศิริวรรณ โอภาสวงศ์ ,คุณศิริพร โอภาสวงศ์ อาสากิตติมศักดิ์ฯ และคุณอรัณย์ โตทวด รองผู้จัดการมูลนิธิฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 350 ชุด แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมีมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย จ.เชียงราย และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานประจำจังหวัด ร่วมมอบฯ

    และในเวลา 14.00 น. ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 800 ชุด ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย จำนวน 500 ชุด และพื้นที่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย จำนวน 300 ชุด โดยมีมูลนิธิกวงเม้งแม่สาย จ.เชียงราย และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานประจำจังหวัด ร่วมมอบฯ

{gallery}Media/SocialWork/ColdSeason/2020/21112020{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week