Pin It

    วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณฐิติวัชร วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ พร้อมด้วยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ ผู้ช่วยหัวห้นาแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ออกหน่วยฯ ร่วมกับมูลนิธิศาลเจ้าปุนเถ่ากง-ม่า จังหวัดพิษณุโลก ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา วัดสายตาพร้อมแจกจ่ายแว่นตา ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ในการนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชน พร้อมให้บริการตัดผม ตรวจคัดกรองเบาหวาน ฯลฯ ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจและเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All