Pin It

    วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.30 น. คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด คิดเป็นมูลค่า 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่บริเวณวัดป่าภูฮัง บ้านเตาถ่าน ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยมี คุณชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยคุณ อุบล ตั้งปณิฐานนท์ ประธานมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานประจำจังหวัด ร่วมมอบฯ

ในการนี้ คุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน พร้อมด้วยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์อาสา เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ร่วมออกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป แจกจ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวาน ตรวจววัดค่าสายตาพร้อมแจกจ่ายแว่นตา บริการตัดผมโดยจิตอาสาให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All