Pin It

   วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ทำพิธีมอบถังบรรจุน้ำดื่ม (สำเร็จรูป) ขนาด 2,000 ลิตร ในพื้นที่ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 14 ถัง จำนวน 4 จุด ดังนี้

จุดที่ 1 บริเวณวัดโคกมะขวิด หมู่ 1 จำนวน 4 ถัง
จุดที่ 2 บริเวณวัดสำโรงชัย หมู่ 13 จำนวน 4 ถัง
จุดที่ 3 บริเวณวัดบ้านใหม่กระโดนปม หมู่ 18 จำนวน 3 ถัง
และจุดที่ 4 บริเวณข้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 15 จำนวน 3 ถัง

โดยมีคุณเชิดชาย สิงห์พรหม ปลัดอำเภอไพศาลี พร้อมด้วยคุณเฉลิม พินสุกรี รองนายก อบต.สำโรงชัย พร้อมด้วยคุณปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโrประชานุเคราะห์ และคุณนิพนธ์ สร้อยทองพูน กำนันตำบลสำโรงชัย ร่วมในพิธีฯ

จากนั้นเวลา 14.00 น. ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีคุณสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคุณปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีฯ

และในเวลา 17.00 น. ทำพิธีส่งมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร(แบบใหม่) จำนวน 3 หลัง บริเวณหน้าโรงเรียนพยุหะวิทยา อ.พยุหะคีรี , บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าวีสแควร์ อ.เมือง และบริเวณริมถนนข้างร้านลิ่มเซียงเส็ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยมีคุณปัญญา แสนสุข รอง ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการแขวงการทางนครสวรรค์ที่ 1 พร้อมด้วยคุณวรรณทิวา หมวกแก้ว ผอ.รร.พยุหะวิทยา และคุณปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ร่วมรับมอบและเป็นประธานในพิธีฯ

    รวมมอบถังบรรจุน้ำดื่ม จำนวน 14 ถัง , ผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด และส่งมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 3 หลัง คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 932,500 บาท (เก้าแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All