Pin It

    วันที่ 9 ธันวาคม 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคฯ" นำโดย คุณพินัย   ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์  มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,000 ชุด คิดเป็นมูลค่า 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อ.เมือง จ.ยโสธร (จำนวน 1,000 ชุด) โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง มูลนิธิรวมสามัคคียโสธร จ.ยโสธร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานประจำจังหวัด ร่วมมอบฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All