×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It
   

    วันที่ 11 ธันวาคม 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคฯ" นำโดย คุณพินัย   ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์  มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,500 ชุด คิดเป็นมูลค่า 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี (จำนวน 500 ชุด) อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี (จำนวน 500 ชุด)  และ อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี(จำนวน 500 ชุด)  โดยมีมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี (จีตัมเกาะ) จ.อุบลราชธานี และ อุบลวานิชสมาคม จ.อุบลราชธานี พร้อม เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานประจำจังหวัด ร่วมมอบฯ

{gallery}Media/SocialWork/ColdSeason/2020/11122020{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week