Pin It

    วันที่ 13 ธันวาคม 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน (กรณีพิเศษช่วยน้ำท่วม)" นำโดย น.ส. เนาวรัตน์ วรรณศิริ" ผู้ช่วยแผนกหน่วยแพทย์ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และจ่ายยาฟรีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา มีผู้เข้ารับบริการตรวจ 96 คน โดยมี นพ.ประดิษฐ์ ธรรมเวช อดีตผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเทศบาลนครศรีธรรมราช และแพทย์จิตอาสา(แพทย์ประจำพื้นที่) มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง ร่วมออกหน่วยฯ ณ มัสยิดดาริสลาม ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All