×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

     วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการ คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ และคุณพิมพ์ณภัท สุนทรฐิติวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,099 บาท (หนึ่งล้านเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) จากคุณดวงพร เลิศลักษณาพร เพื่อสมทบทุนในงานสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ ( บริจาคโลงศพ ผ้าดิบ ข้าวสาร) และอื่นๆ ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{gallery}Media/Donor/2020/12/15102020{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week